Donationer

SAF får ekonomiskt stöd från nationella och globala fonder för utveckling av vår verksamhet och våra projekt. Vi är också glada att vi kan räkna organisationer och enskilda som är villiga att göra donationer till våra partners. Donationer kan göras antingen offentligt eller anonymt och är en viktig komponent som gör att vi kan täcka vår verksamhetskostnad.

Tack för din donation till SAF. Med den hjälper du till att öka effekterna av vår organisations verksamhet.

Som en av regeringen erkänd välgörenhetsorganisation är dina bidrag betraktade som avdragsgilla.