Volontärsarbete

Tack för ditt intresse att arbeta som volontär för SAF. Vi hoppas att det kan bli en lärorik och dynamisk erfarenhet.

Vårt volontärprogram har en väl etablerad struktur, som hjälper varje volontär att utveckla olika färdigheter och ger hen en chans att bli förtrogen med sin egen personliga och professionella utveckling, genom att stödja åtgärder som hen utför.

Programmet välkomnar människor i alla åldrar, kön, yrkes-och utbildningskategorier som vill vara kopplade till de sociala effekterna av de åtgärder vi vidtar som en del av kärnverksamheten i vår organisation.

Vi söker personer med en känsla för socialt ansvar,som är redo att ge sitt bidrag till världens utveckling.

Kontakta oss för att få reda på vilka volontärsjobb som finns tillgängliga.